En Doğru Isı Yalıtımı Malzemesi Nedir?

Enerji kimlik belgesi hazırlanan binaların enerji performansını büyük ölçüde etkileyen önemli faktörlerden biri olan ısı yalıtım malzemeleri, ısı kaybı ve ısı kazançlarının azaltılmasında kullanılmaktadır.

Yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayısı diğer malzemelere oranla daha düşüktür. Hafif ve özel malzemeler olan yalıtım malzemeleri yüksek ısıl dirençli, düşük kalınlıkta bir yapıya sahiptir. Ürünün yalıtım özelliği ısıl iletkenlik katsayısının düşmesi ile birlikte artmaktadır. Firmamızda yer alan qua granite özelliğe sahip ısı yalıtım malzemeleri ile gereken enerji performansına sahip olabilirsiniz.

Isı Yalıtım Malzemelerinde Aranan Özellikler

Isı yalıtım malzemelerinin gerekli enerji performansına sahip olabilmesi için sahip olması gereken özellikler şunlardır;

  • Isı iletim katsayısı en önemli özelliklerden biridir. En iyi ısı yalıtımı lamda değeri düşük olan malzeme tarafından sağlanır.
  • Su buharının bina duvarlarından atılabilmesi için malzemenin su buharı geçirgenliğinin düşük olması gerekir.
  • Su emme değerinin düşük olması gerekir.
  • Isı yalıtım malzemelerinin boyutları zaman içerisinde ve iklim şartlarına bağlı olarak değişmemelidir. Bu nedenle seçilen malzemenin iklim şartlarına dayanıklı olması gerekir.

Isı yalıtım malzemelerinin yangın yönetmeliğine uygun olması gerekir.

Taneli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Taneli ısı yalıtım malzemeleri tanecikli bir yapıya sahip olup, malzemeler arasında hava boşlukları bulunur. Taneciklerin düzensiz bir yapıda olmasından dolayı hava hareketleri azdır. Bundan dolayı taşınım yolu ile ısı transferi de düşüktür.

Son Grup Isı Yalıtım Malzemeleri

İki ya da daha fazla ısı yalıtım malzemesinin karışımından oluşmaktadır. Bütün özellikleri bir arda bulunduran ısı yalıtım malzemesi genellikle bulunmamaktadır.

Lifli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

ısı yalıtım malzemelerinin lifleri arasında yer alan serbest hava kanallarının sayısı ve genişliğinden dolayı düşük yoğunluğa sahip malzemelerdir. Lifler arasında bulunan hava kanalları sayesinde ısı transferine karşı direnç oluşturularak ısı transferini en aza indirir.

Hücreli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Isı transferinin en aza indirgenmesi için mümkün olduğunca küçük hücreli malzemelerin kullanılması gerekir.

Reflektif Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Düşük yutma katsayısına sahip bu malzemeler ısının büyük bir kısmını geri yansıtır.